Nad Slovenskom zaviala 10. marca 2013 viac než stovka tibetských vlajok

Iveta Plšeková a Ernest Huska s členmi správnej rady Tibetskej asociácie v sídle BSK (foto: Jaro Soboň 2013)

V nedeľu 10. marca, v deň 54. výročia okupácie Tibetu Čínou, bola na Slovensku vyvesená viac než stovka tibetských vlajok na znak solidarity s Tibeťanmi žijúcimi pod ťažkým čínskym režimom. Udialo sa tak v rámci medzinárodnej kampane Vlajka pre Tibet 2013, ktorú organizovala mimovládka Tibetská asociácia v spolupráci s poslankyňou Ivetou Plšekovou a exposlancom Ernestom Huskom. Vlajku vztýčilo deväť samospráv, približne desať právnických osôb a viac než stovka jednotlivcov po celom Slovensku. Vlajka nechýbala ani v sídle Národnej rady SR! 

Sonam a Jampa, Tibeťania žijúci na Slovensku 10. marca 2013 v Bratislave

Znak solidarity

Tibetská asociácia ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do kampane a vyvesili vlajku na znak solidarity s Tibetom a Tibeťanmi. „Veľmi sa tešíme veľkej podpore, z ktorej sme milo prekvapení. Poďakovanie vám odovzdávame aj v mene našich rodín a blízkych, ktorí sú teraz v Tibete a ktorí o vašej podpore vedia,“ hovoria Sonam a Jampa, prví tibetskí azylanti na Slovensku a dodávajú: „Zvlášť chceme poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhali pri organizácii a hlavne poslankyni Ivete Plšekovej a exposlancovi Ernestovi Huskovi, bez ktorých by ten rok na mnohých významných miestach vlajky neviali. Ďakujeme – tudžeče!“

Tento rok sa do kampane už po tretíkrát zapojil Bratislavský samosprávny kraj a pripojila sa aj Bratislava a jej mestské časti Staré Mesto a Lamač. Tiež nechýbali Pezinok, Košice – Sídlisko Ťahanovce, Šaľa a obce Vinodol a Jaklovce.

„Prvýkrát, v roku 2010, sme boli len dvaja a vlajku sa nám podarilo vyvesiť na troch miestach – v sídle Bratislavského kraja a v sídle mestských častí Bratislava – Staré Mesto a Petržalka,“ hovorí Iveta Plšeková a Ernest Huska, zakladatelia kampane na Slovensku a pokračujú: „Tento rok sa nám spoločne podarilo dosiahnuť veľký ohlas naprieč celému Slovensku a máme z toho radosť.“ Svoju solidaritu a symbolické gesto podpory vyjadrili aj mimovládne organizácie ako Inštitút pre verejné otázky, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Konzervatívny inštitút či Petržalský okrášľovací spolok. Do kampane sa zapojili aj Občianska konzervatívna strana a Sloboda a Solidarita. Medzi ďalšími podporovateľmi kampane bolo tiež Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Divadlo P. O. Hviezdoslava či reštaurácia Prašná Bašta. Tlačiareň Fidat s.r.o. nás podporila vyhotovením letákov, za čo jej srdečne ďakujeme.

Martin Poliačik (SaS) v sídle Národnej rady SR

Vlajka v Národnej rade SR

„Som presvedčený o tom, že obzvlášť krajiny ako Slovensko, ktoré majú stále živú skúsenosť s potláčaním ľudských práv a s neľudským totalitným režimom pred rokom 1989, by mali pamätať na tých, ktorí stále v podobnom útlaku žijú,“ povedal Martin Poliačik z SaS chvíľu potom čo vlajku rozprestrel v sídle Národnej rady SR.

Vyvesiť vlajku s dvoma snežnými levmi na vrchole zasneženej hory a so žiariacim slnkom symbolizujúcim radosť zo slobody sa rozhodlo aj viac ako sto jednotlivcov v 27 mestách a obciach po celom Slovensku medzi ktorými nechýbali Bratislava, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Detva, Donovaly, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Šaľa, Trnava, Košariská, Košice, Klátová Nová Ves, Poprad, Prešov, Rožňava, Žilina a ďalšie. „Vzrastajúci záujem o kampaň zo strany samospráv, právnických osôb a jednotlivcov je pre nás dôkazom, že otázka Tibetu a ľudských práv celkovo nie je občanom Slovenska ľahostajná. Veľmi nás to teší a veríme že budúci rok zaveje ešte viac vlajok,“ vyjadruje svoje pocity Matej Medvecký z Tibetskej asociácie a ukončuje: „Symbolická podpora a gesto solidarity sú dôležité nielen pre ľudí v Tibete a pre viac ako 120 000 Tibeťanov žijúcich v exile, ale aj pre nás na Slovensku, aby sme si takto pripomenuli a tešili sa, že nám ľudské práva odopierané nie sú.“

Tibetská vlajka nad Hlovcom, 2013 (na foto Ivan Pestún)

Vznik kampane

Kampaň vznikla v polovici deväťdesiatych rokov v západnej Európe, jej cieľom bolo upriamiť pozornosť verejnosti na dlhodobé porušovanie ľudských práv v Tibete. U susedných Čechov, kde kampaň organizujú už od roku 1996, sa toho roku zapojilo až 467 samospráv.

Okupácia Tibetu sa počíta od roku 1959, kedy 10. marca čínska armáda kruto potlačila tibetské národné povstanie. Od tej doby až dodnes Tibeťania neúnavne bojujú za svoje ľudské práva a v posledných dvoch rokoch ich túžba po slobode nabrala tú najzúfalejšiu podobu – samoupaľovanie. V nedeľu 10.3. 2013 sa upálil 108. Tibeťan.

Tibetská asociácia je mimovládna organizácia, ktorá vznikla na podnet udelenia azylu historicky prvému Tibeťanovi na Slovensku v januári 2012.

Cieľom organizácie je podporovať Tibeťanov a šíriť kultúrne bohatstvo Tibetu v slovenskej spoločnosti. V širšom zmysle chce TIA prispievať k myšlienkam kultúrnej diverzity, tolerancie a podpory integrácie migrantov na Slovensku. Vlajka pre Tibet 2013 zaujala aj pozornosť médií:
http://www.sme.sk/c/6728612/tibetska-vlajka-zaviala-aj-na-slovenskych-radniciach.html
http://www.strana-sas.sk/sme-s-tibetom/2319
http://bratislava.sme.sk/c/6726346/stare-mesto-vyvesi-vlajku-pre-tibet.html
http://www.petrzalcan.sk/dnes-vlaju-vlajky-pre-tibet
http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/samosprava/stare-mesto-v-nedelu-vyvesi-vlajku-pre-tibet.html?page_id=315095
http://dtonline.sk/vlajka-pre-tibet-veje-aj-nad-slovenskymi-mestami/
http://aktualne.atlas.sk/slovaci-mozu-vyvesenim-vlajky-ukazat-solidaritu-s-tibetom/slovensko/spolocnost/
http://bratislava.sme.sk/c/6725352/vlajka-upozorni-na-ludske-prava.html
http://www.tyzden.sk/domaci-servis/mvo-slovaci-mozu-vyvesenim-vlajky-ukazat-solidaritu-s-tibetom-2.html