Domov

Vlajka pre Tibet je každoročná medzinárodná kampaň, konaná vždy 10. marca na výročie Tibetského národného povstania, ktorej cieľom je poukázať na porušovanie ľudských práv v Tibete formou vyvesenia tibetskej vlajky.

Celosvetová akcia vznikla v západnej Európe v polovici deväťdesiatych rokov 20. storočia.