Vlajka pre Tibet 2015

Vložil: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Mesto: Bratislava
Odkaz: Vyvesenie vlajky na budove Divadla P. O. Hviezdoslava.

Komentáre