Vlajka pre Tibet 2013

Kancelária Občianskej konzervatívnej strany, Bratislava

Komentáre