Pravidlá akcie

  • Tibetská asociácia ako organizátor kampane Vlajka Pre Tibet si vyhradzuje právo cenzurovať informácie, príspevky a fotografie vložené prihlásenými účastníkmi kampane v prípade ak budú vyhodnotené ako zavádzajúce, pohoršujúce, alebo nesúvisiace s kampaňou Vlajka pre Tibet.
  • Tibetská asociácia si vyhradzuje právo používať informácie, príspevky a fotografie vložené prihlásenými účastníkmi na ďalšiu propagáciu kampane Vlajka pre Tibet.
  • Tibetská asociácia sa zaväzuje, že emailové adresy vložené účastníkmi kampane bude používať výhradne na vlastné účely a nebude ich poskytovať tretím stranám.
  • Tibetská asociácia si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia

Tieto pravidlá sú platné k 1. 2. 2014