Chcem darovať 2% na podporu

thanks Ďakujeme!, že máte záujem podporiť 2% z Vašich daní kampaň Vlajka pre Tibet.

Získané financie budú organizátorom – mimovládnou organizáciou Tibetská asociácia využité na jej hlavné aktivity a to:

 •       Medzinárodná kampaň Vlajka pre Tibet,
  •       Podpora Tibeťanov žijúcich na Slovensku,
  •       Projekt Tibet na Slovensku – informácie a aktuality o všetkých buddhistických a tibetských skupinách na Slovensku

O cieľoch a činnosti Tibetskej asociácie sa môžete dočítať tu http://www.tibetania.sk/o-nas/stanovy

Údaje o prijímateľovi 2% z daní (potrebné pre zamestnancov aj právnické osoby):

 • Názov: Tibetská asociácia
 • Adresa: Nádražná 712/5, Šaľa 92701
 • IČO: 422 113 28
 • Právna forma: občianske združenie

Zamestnanci si môžu stiahnuť potrebné tlačivá tu:

Dôležité termíny:

 • 15.2.2020 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
 • 31.03.2020 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
 • 31.03.2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane –POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2016 môže poukázať iba 1,0% z dane.
 • 30.4.2020 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)